عوامل مختلفی از جمله مسایل روحی روانی، نوع تغذیه، تحرک، شرایط آب و هوایی، سن، بسیاری از داروها و بعضی از  بیماری ها می توانند در کاهش یا افزایش میل جنسی در مردان و زنان تاثیرگذار باشند، بیشتر مردها دوست ندارند در مورد مشکلات جنسی خود صحبت کنند،حتی با همسرشان، با وجود این یکی از مهم ترین مشکلاتی که با آن مواجه اند، کاهش یا از دست دادن میل جنسی است که اگر چه مشکلات جنسی هم در زنان و هم در مردان دیده می شود اما برای مردان آزار دهنده تر است.