قطره خواب آور پاسی پی برای کودکان قابل استفاده است؟

برای کودکان بالای 2 سال قابل استفاده است.