اثرات عسل به کار رفته در شربت تیمکس پلاس چیست؟

عسل با رقيق كردن ترشحات راه هاي هوايي و بهبود عملكرد سلول هاي پوششي، داراي اثرات ضدسرفه و خلط آوري، ضد التهابي و تسكين دهنده مي باشد. سرفه شبانگاهي را كاهش داده و خواب را بهبود مي بخشد.